Polityka prywatności

Polityka prywatności, Ostatnia aktualizacja: 31 października 2020.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W tej Polityce prywatności (zwanej dalej Polityką) wyjaśnimy, jakie informacje gromadzimy, kiedy korzystasz ze strony egalicon.com oraz aplikacji sygnowanych przez egalicon.com. Wyjaśnimy w jaki sposób zbieramy dane, do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane oraz w jaki są chronione.

Kim jesteśmy

SBL z siedzibą w Polsce, zarejestrowaną pod adresem Warszawa 02-972, ul. Prymasa Augusta Hlonda, nr 4g, lok. 18 jest producentem i wydawcą gier na urządzenia mobilne (aplikacji), które oddawane są do dyspozycji w sklepach internetowych takich jak iTunes App Store, Sklep Google Play, Amazon Appstore oraz Windows Store. SBL jest przy tym odpowiedzialny za udostępnienie gier i spokrewnionych ofert (jak np. support, strona internetowa, konkursy, newslettery, reklamy itd.) (zwane ogólnie Usługami) oraz za przetwarzanie zgromadzonych danych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej jest SBL. Możesz skontaktować się z nami wysyłając email na adres: support@egalicon.pl lub tradycyjną pocztą na adres: SBL Warszawa 02-972, ul. Prymasa Augusta Hlonda, nr 4g, lok. 18, Polska.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Zakres Polityki

Niniejsza Polityka dotyczy portalu egalicon.com, aplikacji sygnowanych przez egalicon.com, wsparcia klienta i wsparcia technicznego oraz innych usług, które świadczymy dla Ciebie, (zwane dalej łącznie Usługami). Niniejsza polityka prywatności dotyczy także prowadzonych przez nas kont i profili w mediach społecznościowych. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zgodności z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Unii Europejskiej lub USA i innych krajach. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.

SBL współpracuje z Zaufanymi Partnerami, deweloperami i wydawcami, dostawcami metod płatności, oprogramowania do obsługi klienta i innymi podmiotami (zwanymi dalej Zaufani Partnerzy).

Nie będziemy świadomie gromadzić danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Jeżeli z jakiegoś powodu podejmiemy decyzję o gromadzeniu danych osobowych dzieci pomiędzy 13 a 16 rokiem życia, poprosimy o zgodę ich rodziców lub opiekunów prawnych. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym i masz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Twojego dziecka lub podopiecznego, prosimy o kontakt na adres: support@egalicon.pl.

Rodzaj gromadzonych informacji

W ramach gry Egalicon na urządzenia mobilne Android i iOS:

 • wybrane ustawienia (język, ustawienie tła, wybrane kolory etc)
 • liczba uruchomień aplikacji i liczba rozegranych partii
 • liczba wyświetleń reklam, zebranych monet i dokonane przy ich pomocy zakupy
 • zapisy rozegranych partii
 • identyfikator urządzenia
 • zakupy w ramach aplikacji
 • wersja gry
 • data i czas sesji gry
 • system operacyjny (iOS, Android)
 • hardware (procesor Intel, ARM)
 • W przypadku udostępnienia gry sieciowej. Przy zakładaniu konta Egalicon, poprosimy Cię o podanie podstawowych danych osobowych, w tym nazwy użytkownika, daty urodzenia i adresu e-mail. Potrzebujemy tych informacji, aby umożliwić Ci korzystanie z możliwości konta Egalicon i gry z innymi użytkownikami.

Pozostałe przypadki

Gdy korzystasz z Usług możemy również gromadzić poniższe informacje:

 • Dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskujesz dostęp do Usług, w tym: dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP), identyfikator urządzenia mobilnego, Twój system operacyjny, typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez Twoją przeglądarkę. Powyższe dane techniczne o naszych użytkownikach, ich działaniach i wzorach zachowań, nie będą zawierały danych osobowych.
 • Szczegóły dotyczące Twojego korzystania z Usług, w tym, między innymi: dane pomiarowe dotyczące tego, kiedy i jak korzystasz z Usług, Twoje preferencje i wybory na przykład subskrypcje, Twój preferowany język i waluta, lista Twoich znajomych w grach Egalicon, Twoje komunikacje poprzez czat, recenzje gier, opublikowane posty na forum lub w ramach innych usług.
 • Inne informacje wymagane, aby udzielić Ci wsparcia w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem systemu obsługi klienta, w tym treść komunikacji między nami.

Cel

W celu ochrony Twojej prywatności kasujemy lub anonimizujemy identyfikatory w naszych bazach danych i większość technicznych danych po zakończeniu sesji. Wszelkie pozostałe dane gromadzone są jedynie w celach statystycznych do optymalizacji gry, do aktywacji spersonalizowanych reklam (więcej informacji znaleźć można poniżej w punkcie „Spersonalizowana reklama”), oraz by zaoferować Ci spersonalizowane przeżycia w grach (np. dopasowanie przebiegu gry w zależności od zachowania gracza). Celem tymczasowego zapisywania danych jest tworzenie połączenia z serwerami gier, które konieczne jest do udostępnienia Usług, oraz by zaoferować Ci spersonalizowane przeżycia w grach. Podstawą prawną jest umowa z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Okres archiwizacji danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez administratora w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Podczas korzystania Usług mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są Zaufanym Dostawcom, z których korzysta Administrator przy zapewnianiu Usług. Zaufani Dostawcy, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Zaufani Partnerzy

Filmy reklamowe

W naszych ofertach i grach zintegrowaliśmy w różnych miejscach filmy reklamowe. Partnerzy reklamowi oddają w nich do dyspozycji wybrane treści, które dla nich odgrywamy. Pragniemy zwrócić uwagę, że system free2Play utrzymuje się również dzięki partnerom reklamowym, a my dokładamy wszelkich starań, by implementować reklamy w grach w interesie użytkownika. Oglądając oddane do dyspozycji filmy reklamowe mogą Państwo otrzymać walutę premium lub funkcje w grze.

Współpracujemy z poniższymi dostawcami filmów reklamowych:

a) unityAds

Współpracujemy z partnerem Unity Technologies (Unity Technologies, 30 3rd Street, San Francisco, CA 94103, USA; Unity Technologies GmbH, Ritterstrasse 11, 10969 Berlin, Niemcy). Unity stosuje technologie umożliwiające sterowanie i optymalizację wyświetlania filmów reklamowych dla użytkownika.

W ramach środków ochronnych przetwarzane są jedynie pseudonimy danych użytkowania, dodatkowo użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw. Jeśli nie chcą państwo wyrażać zgody na gromadzenie zanonimizowanych informacji to możecie tego dokonać tutaj https://unity3d.com/legal/cookie-policy#cookies. Alternatywnie można tego dokonać w aplikacji w ustawieniach przetwarzania danych pod linkiem „unity Privacy”.

Ponadto zawarliśmy z Unity odpowiednią Umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 28 RODO, według której zarówno my jak i Unity odpowiedzialni jesteśmy za przetwarzanie danych.

W związku z powyższym z pytaniami dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych mogą się Państwo zwrócić zarówno do nas jak i do Unity. Dane kontaktowe znaleźć można pod linkiem: https://unity3d.com/contact/addresses

W celu zabezpieczenia i uzasadnienia międzynarodowych transferów danych między własnymi spółkami Unity zawarł tzw. Binding Corporate Rules (BCR). Są to porozumienia o ochronie danych, które zapewniają jednolity poziom ochrony danych we wszystkich spółkach.

Celem przetwarzania danych jest odtwarzanie materiałów reklamowych w celu umożliwienia oferty free2Play.

Podstawą prawną jest tak zwany uzasadniony interes, który został sprawdzony pod kątem celu i w ramach wymienionych wcześniej środków ochronnych, jak również w zgodzie z wymogami europejskich przepisów o ochronie danych wypływających z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

b) Google Admob

Korzystamy z usługi Admob” firmy Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, siedziba w EU: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Dzięki Admob w aplikacji może zostać wyświetlona speronalizowana reklama. Za pomocą programu zintegrowanego w danej aplikacji Google gromadzi z urządzenia informacje dotyczące przede wszystkim urządzenia, korzystania oraz miejsca pobytu. Dzięki tym danym Google może wybrać zgodną z zainteresowaniem reklamę i wyświetlić ją użytkownikowi. Ponadto Google korzysta z tych danych w celu optymalizacji swojego serwisu. Informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdziecie państwo deklaracji o ochronie danych: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

W ramach realizacji usługi Google przekazuje te dane sieciom reklamowym. Listę tych sieci oraz ich deklaracje dotyczące ochrony danych znajdziecie państwo tutaj: https://support.google.com/admanager/answer/9012903.

Jako mechanizm ochronny przetwarzane są wyłącznie spseudonimizowane dane. Zmiany dotyczące przetwarzania danych możecie państwo podjąć w danej aplikacji pod linkiem „Admob Privacy”.

Korzystanie z uslugi objęte jest wymogami umowy według której Administrator i Google w odniesieniu do przetwarzania danych ponoszą osobną odpowiedzialność: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych sugerujemy podjęcie kontaktu bezpośrednio z Google ponieważ wyłącznie Google gromadzi dane osobowe.

Ponieważ Google posiada swoją siedzibę w USA będącymi tzw. państwem trzecim konieczne są dodatkowe regulacje gwarantujące europejski standard ochrony danych.

Google certyfikował się pod tzw. EU-US Privacy Shield i tym samym wykazał stosowny standard ochrony danych: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Celem korzystania z Admob i związanym z tym przetwarzaniem danych przez Google jest wykorzystanie środków reklamowych w celu umożliwienia naszej darmowej oferty.

Podstawą prawną jest zgoda według art.6 ust. 1 a) RODO wyrażana przez aktywację videoplayera i odgrywanie filmów reklamowych przez kliknięcie na przycisk strony poprzedzającej.

Płatności

Podczas procesu płatności, możemy również udostępniać informacje na Twój temat następującym kategoriom partnerów, którzy przetwarzają je niezależnie jako tzw. administratorzy danych:

 • Procesorzy płatności dla celów realizacji płatności.
 • Banki, instytucje finansowe w celu uzyskania płatności.
 • Zewnętrzni usługodawcy w celu weryfikacji oszustw przy płatnościach.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podstawy prawne żądania użytkownika:

 • Dostęp do danych – art. 15 RODO
 • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
 • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
 • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
 • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
 • Sprzeciw – art. 21 RODO
 • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa wyżej można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: support@egalicon.pl.

W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI „COOKIES”

Strona Administratora używa plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: sesyjne i stałe:

 • „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
 • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać zmianom jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa lub zmianę zakresu Usług. W przypadku takiej zmiany, udostępnimy zmienioną Politykę online na stronie http://www.egalicon.pl/privacy-policy oraz zmienimy również datę ostatniej aktualizacji.